Kontakt

NIKUs hovedkontor er i Storgata 2 i sentrum av Oslo. Vi har distriktskontorer i Bergen, Trondheim, Tønsberg og Tromsø.

Hovedkontor, Oslo
NIKU
Postboks 736 Sentrum
0105 OSLO

Besøksadresse: Storgata 2
Telefon (+47) 23 35 50 00
Telefax (+47) 23 35 50 01

post@niku.no

NIKU består av seks fagavdelinger:
Arkeologiske undersøkelser - leder Lise-Marie Bye Johansen
Bygningsteknikk og -historie - leder Annika Haugen
Digital dokumentasjon, kulturminner og landskap - Knut Paasche
Konservering - Leder Ellen Hole
Kulturarv og samfunn - leder Sveinung Krokann Berg
Nordområde - leder Elin Rose Myrvoll

NIKUs administrative ledelse
Administrerende direktør Carsten Paludan-Müller
Forskningsdirektør Stefka Eriksen
Økonomidirektør Marie Louise Lønnum
HR-direktør Nina Braathen

Pressehenvendelser kan rettes til kommunikasjonsrådgiver Thomas Wrigglesworth
Telefon: 95 87 78 82
E-post: thomas.wrigglesworth@niku.no

For ansatte (webmail mm.)