Arkeolog.JPG

Er du interessert i arkeologisk feltarbeid i NIKU?

NIKU har fortløpende behov for arkeologer til feltarbeidav kortere eller lengre varighet.

 Registrer din søknad her.

_________________________________________________________________________________________________________________