Logo til idium.jpg

NIKU søker administrerende direktør

Vi søker nå ny administrerende direktør til Norges fremste kulturminnefaglige kompetansemiljø.

Som administrerende direktør får du totalansvar for NIKUs samlede virksomhet. Stillingen setter store krav til god ledelse som kan samle og videreutvikle instituttet i en tid preget av økt konkurranse.

Som leder blir det ditt ansvar å sikre at det er en riktig balanse mellom de forskningsbaserte og de oppdragsbaserte delene av virksomheten. Instituttet har en viktig samfunnsrolle og et bredt eksternt interessentfelt hvor du som leder skal synliggjøre og representere NIKU i ulike sammenhenger.

Blant dine hovedoppgaver er:

  • Bidra til at NIKU leverer anvendt forskning og tjenester med høy kvalitet og relevans som treffer samfunnets behov
  • Arbeide for at NIKU har økonomiske rammer som gir handlingsrom og vekstmuligheter
  • Bidra til å ruste forskningsmiljøet for økt internasjonalisering og konkurranse om forskningsmidler
  • Bidra til at NIKU er til stede og setter agenda i det offentlige rom
  • Bidra til å forenkle og tydeliggjøre beslutnings- og arbeidsprosesser i hele organisasjonen
  • Påvirke eksterne rammevilkår og bidra til at NIKU har kompetanse til å løse nye oppdrag

Du har sterk kulturminnefaglig interesse og høyere formell utdanning på mastergrads- eller PhD-nivå. Egen forskningsbakgrunn er en fordel, men ikke et krav, og kan kompenseres ved innsikt, respekt og forståelse for forskning.

Vel så viktig er din interesse for ledelse og dine gode egenskaper som en motiverende, inspirerende og samlende leder for en dedikert og kunnskapsrik organisasjon. Du er helhetstenkende og kommuniserer godt både muntlig og skriftlig.

Stillingen har en stor kontaktflate mot Departementet, Forskningsrådet og Riksantikvaren, institutt- og forskningsmiljøer, øvrige deler av offentlig forvaltning og samfunns- og næringslivet generelt.

Vi tilbyr en utfordrende og meningsfylt lederrolle i et anerkjent og faglig sterkt institutt der ditt bidrag kan utgjøre en synlig og viktig forskjell. Noe reising nasjonalt og internasjonalt må påregnes. Arbeidssted vil være ved NIKUs hovedkontor i Oslo sentrum. Gode pensjonsvilkår og lønn etter avtale. Stillingen er en åremålsstilling på 6 år, med mulighet for tilsettelse i ytterligere 1 periode.

__________________________________________________________________________________________________________________

Evt. spørsmål om stillingen kan rettes Visindi ved Atle Ronglan, tel. 966 27 089 eller Hilde Bachmann, tel. 408 51 957. Søknad med CV sendes innen 20. mars via www.visindi.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også ovenfor oppdragsgiver.

Publisert