Ledig stilling forsker arkeologi

NIKU søker forsker til arkeologisk avdeling

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) ønsker å satse på fagfeltet middealderarkeologi- og kulturhistorie og søker med dette en forsker til avdeling for arkeologi.

Stillingen er i utgangspunktet på 3 år, med mulighet for forlengelse, evt. fast ansettelse. 

Arkeologisk avdeling gjennomfører arkeologiske undersøkelser i de norske middelalderbyene, i tillegg til undersøkelser ved middelalderske kirker, kirkegårder, kloster- og borganlegg.

De har også ansvar for kulturlagsovervåkning i og utenfor middelalderbyene. Avdelingens forskningsaktiviteter kretser hovedsakelig rundt middelalderarkeologi, kulturlagsovervåkning og historisk arkeologi, alt fra sen vikingtid opp til vår egen tidsalder.
 

Søknaden skal inneholde:

- Søknadsbrev

- CV med publikasjonsliste

- Søknad om forskningsprosjekt som kandidaten planlegger fremover (til NFR eller EU)

- Inntil 10 vitenskapelige arbeid fra de siste 5 år 

 

Arbeidsoppgaver

• Søke om eksterne midler/ forskningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt innen middelalderarkeologi basert på materialet fra NIKUs arkeologiprosjekter. Prosjektene skal inkludere oppgaver eller arbeidspakker til andre av NIKUs ansatte, slik at flere arkeologer får tid til artikkelskriving eller doktorgrader basert på materialet.

• Forske, publisere og holde foredrag om NIKUs arkeologiprosjekter. Disse skal settes i en overordnet internasjonal forskningskontekst på middelalderens kulturhistorie.

• Bidra til å definere faglig program og prioriteringer for middelalderarkeologien ved NIKU.

• Bistå avdelingsleder og prosjektledere med å definere relevante problemstillinger som skal strukturere planlegging, utgravning, dokumentasjon og rapportering av våre prosjekter.

• Delta i og bidra til andre relevante prosjekter og oppgaver i avdelingen. 

 

Kvalifikasjoner

• Doktorgrad i arkeologi

• Erfaring med søknadsskriving; kan vise til innvilgede midler eller gode resultater på søknader

• Erfaring med middelalderarkeologi og bygravning

• Kjennskap til norsk forvaltning er ønskelig

• Godt nettverk i det internasjonale fagfeltet er en forutsetning

• Gode språkkunnskaper er en forutsetning (norsk / dansk / svensk og engelsk) 

 

Utdanningsnivå

• Høyskole/Universitet, Doktorgrad 

 

Personlige egenskaper

• ansvarsbevisst

• målbevisst

• strukturert

• engasjert

• god samarbeidsevne 

 

Vi tilbyr

• høyt faglig nivå

• utfordrende og variert arbeid i trivelig og kreativt arbeidsmiljø

• forskningstid inngår i stillingen men er avhengig av omfang av finansierte prosjekter

• lønn etter avtale

• fleksitidsordning

• medlemskap i Statens Pensjonskasse og gruppelivsforsikring

• en arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift


Søknadsfrist 31. mars 2017
 

Søk stillinger via webcruiter

 

Publisert