Digital dokumentasjon, kulturminner og landskap

NIKU utvider sin FoU-aktivitet knyttet til bruk og utvikling av teknologi til undersøkelse, registrering, dokumentasjon og overvåking av ulike typer kulturminner.

Les mer om Digital dokumentasjon, kulturminner og landskap

Arkeologi

Vi gjennomfører arkeologiske undersøkelser i de norske middelalderbyene. I tillegg til middelalderbyene, har våre arkeologer ansvaret for undersøkelser ved middelalderske kirker, kirkegårder, kloster- og borganlegg.

Les mer om Arkeologi

Konservering

Våre 15 konservatorer undersøker, behandler, forsker på og gir råd om kunst, interiør og bygninger.

Les mer om Konservering

Bygning

Avdelingen har kompetanse innenfor eldre bygningsteknikk samt bygnings- og arkitekturhistorie.

Les mer om Bygning

Nordområde

Vi leverer forskning og utredninger innen feltet kulturminner og landskap, samfunn og urfolk i nordområdene.

Les mer om Nordområde

Samfunn og forvaltning

Våre forskere har kunnskap om hvordan kulturminner og kulturmiljøer fungerer og kan brukes i ulike samfunnskontekster. Aktiviteter og utviklingsarbeid drives gjennom forskning, utredning og rådgivning hvor både verdiskapning og forvaltning står sentralt.

Les mer om Samfunn og forvaltning

By og plan

By og plan-avdelingen har kunnskap om kulturminner og kulturmiljøer i planlegging, forvaltning og samfunnsutvikling.

Les mer om By og plan