Rapporter

Søk på tittel, forfatter eller nøkkelord ved å trykke Ctrl-F

Løpende oversikt over NIKU Tema og NIKU Rapport. For NIKU Oppdragsrapport se listen her


2017

Kulturminneovervåkning på Svalbard, Metodeutvikling for "MOSJ - Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen"
NIKU Rapport 86 - Barlindhaug, Thuestad og Myrvoll


InSituFarms. Archaeological Deposits in a Changing Climate

NIKU Rapport 77 -
Martens, Myrvoll, Bergersen, Vorenhout, Sandvik & Denham

 

2016

Gåsejakt i Nord-Trøndelag. Spørreundersøkelse om gåsejegeres holdning til forvaltning av kortnebbgås
NIKU Rapport 85 - Holmgaard, Eythórsson & Tombre

Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner. Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram 2015-2019. Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke 2015
NIKU Rapport 84 - Dammann, Åse

Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner. Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram 2015-2019. Kautokeino kommune, Finnmark fylke 2015
NIKU Rapport 83 - Dammann, Åse 

2015

Gamle hus da og nå. Status for SEKRAK-registrerte bygninger i 18 kommuner. Sammendragsrapport for Riksantikvarens miljøovervåkningsprogram 2000-2014
NIKU Rapport 82 - Dammann, Åse

Fortidens minner i dagens landskap Status for automatisk fredete kulturminner i Sarpsborg kommune, Østfold 2014
NIKU Tema 52 - Sollund, May-Liss Bøe

Gamle hus da og nå. Status for SEFRAK-registrerte bygninger, Sarpsborg kommune, Østfold fylke, 2014 3. omdrev
NIKU Rapport 81 - Dammann, Åse

Gamle hus da og nå. Status for SEFRAK-registrerte bygninger, Samnanger kommune, Hordaland fylke, 2014 3. omdrev
NIKU Rapport 80 - Dammann, Åse

Gamle hus da og nå. Status for SEFRAK-registrerte bygninger, Holmestrand kommune, Vestfold fylke, 2014 3. omdrev
NIKU Rapport 79 - Dammann, Åse

Gamle hus da og nå. Status for SEFRAK-registrerte bygninger, Bø kommune, Telemark fylke, 2014 3. omdrev
NIKU Rapport 78 - Dammann, Åse

2014

Gamle hus da og nå. Status for SEFRAK-registrerte bygninger, Vega kommune, Nordland fylke, 2013 3. omdrev
NIKU Rapport 76, Dammann, Åse

Gamle hus da og nå. Status for SEFRAK-registrerte bygninger, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag fylke, 2013 3. omdrev
NIKU Rapport 75, Dammann, Åse

Gamle hus da og nå. Status for SEFRAK-registrerte bygninger, Melhus kommune, Sør-Trøndelag fylke, 2013 3. omdrev
NIKU Rapport 74, Dammann, Åse

Gamle hus da og nå. Status for SEFRAK-registrerte bygninger, Flora kommune, Sogn og Fjordane fylke 2013 3. omdrev
NIKU Rapport 73, Dammann, Åse

Fortidens minner i dagens landskap Status for automatisk fredete kulturminner i Horten kommune, Vestfold 2013
NIKU Tema 51, May-Liss Bøe Sollund

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Sortland kommune, Nordland 2013
NIKU Tema 50, Alma Elizabeth Thuestad

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Lillesand kommune, Aust-Agder 2013
NIKU Tema 49, May-Liss Bøe Sollund

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Bømlo kommune, Hordaland 2013
NIKU Tema 48, May-Liss Bøe Sollund

2013

Med utgangspunkt i Unjárga-Nesseby. Finnmarkskommisjonens kartlegging av landskapsbruk som ressurs for kulturminnemyndighetene
NIKU Rapport 71
, Stine Barlindhaug og Alma Thuestad

Sefrak og Friis’ etnografiske kart. Identifisering av potensialområder for funn av automatisk fredete samiske bygninger
NIKU Rapport 70, Inger Marie Holm-Olsen, Alma Thuestad og Elin Rose Myrvoll

Tilskudd til tilrettelegging av beitearealer for trekkende hvitkinngås og kortnebbgås
NIKU Rapport 69, Einar Eythórsson (NIKU), Ingunn M. Tombre (NINA)

Gruveminner i Longyearbyen og Hiorthamn. Fredete taubanebukker: Tilstand og bevaring
NIKU Rapport 68, Flyen, Anne-Cathrine; Mattsson, Johan

Norske tak ca. 1900
NIKU Rapport 67, Storsletten, Ola

Kulturminner og verdiskaping i Nord-Norge
NIKU Rapport 66, Myrvoll, Elin Rose; Magnussen, Tone; Johansen, Thomas; Dale, Brigt; Thuestad, Alma; Barlindhaug, Stine

Gamle hus da og nå. Status for SEFRAK-registrerte bygninger, Skjåk kommune, Oppland fylke 2012 3. omdrev
NIKU Rapport 65, Dammann, Å.

Gamle hus da og nå. Status for SEFRAK-registrerte bygninger, Sandnes kommune, Rogaland fylke 2012 3. omdrev
NIKU Rapport 64, Dammann, Å.

Gamle hus da og nå. Status for SEFRAK-registrerte bygninger, Saltdal kommune, Nordland fylke 2012 3. omdrev
NIKU Rapport 63 Dammann, Å.

Gamle hus da og nå. Status for SEFRAK-registrerte bygninger, Eidskog kommune, Hedmark fylke 2012 3. omdrev
NIKU Rapport 62 Dammann, Å.

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Skjåk kommune, Oppland 2012
NIKU Tema 47, Thuestad, A.

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Skjåk kommune, Oppland 2012
NIKU Tema 46, Sollund, M-L. Bøe

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Eidskog kommune, Hedmark 2012
NIKU Tema 45, Sollund, M-L. Bøe

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Sandnes kommune, Rogaland 2012
NIKU Tema 44, Sollund, M-L. Bøe

Arealendringer og deres innvirkning på tap og skade av kulturminner i bynære landbruksområder, Sarpsborg, Østfold
NIKU Rapport 61, Amundsen, H.R., Nesbakken, A. og Sollund, M-L. Bøe

Arealendringer og deres innvirkning på tap og skade av kulturminner i bynære landbruksområder, Sandnes, Rogaland
NIKU Rapport 60, Amundsen, H.R., Nesbakken, A. og Sollund, M-L. Bøe

2012

Arkeologisk skolegraving, historiske kilder og formidling 2009-2012
NIKU Rapport 59, Amundsen, Hilde Rigmor; Enger, Stein; Ringen, Bjørg-Karin

Transformasjon av industrimiljøer i by - En sammenlignende studie fra Drammen, Larvik og Oslo
NIKU Rapport 58, Swensen, Grete;  Krokann Berg, Sveinung; Holm, Arne; Stenbro, Rikke

Harnessing the hidden potential of cities
NIKU Tema 43, Lindblom, Inge; Paludan-Müller, Carsten

Samiske kulturminner 1920-1951 - Forslag til differensiert verdisetting
NIKU Rapport 57, Holm-Olsen, Marie; Myrvoll, Marit; Myrvoll, Elin Rose

Gamle hus da og nå. Status for SEFRAK-registrerte bygninger, Nittedal kommune, Akershus fylke 2011
NIKU Rapport 55, Dammann, Åse

Gamle hus da og nå. Status for SEFRAK-registrerte bygninger, Tromsø kommune, Troms fylke 2011
NIKU Rapport 56, Dammann, Åse

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune, Finnmark 2011
NIKU Tema 42, Thuestad, Alma

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Nord-Aurdal kommune, Oppland 2011
NIKU Tema 41, Sollund, M. -L. B.

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Fræna kommune, Møre og Romsdal, 2011
NIKU Tema 40, Sollund, M. -L. B.

Kulturarv, kulturminner og kulturmiljøer. Presentasjoner fra NIKUs strategiske instituttprogrammer 2006-2010
NIKU Tema 39, Anne Sætren, Inga Fløisand, Grete Swensen, Birgitte Skar (red.)

2011

Fokus på fangstanlegg. En studie av fangstanlegg i Finnmark
NIKU Rapport 54, Myrvoll, Elin Rose; Holm-Olsen, Inger Marie & Thuestad, Alma Elizabeth.

Kulturmiljø i diskurs og praksis: Sør-Gjæslingan som eksempel
NIKU Rapport 53, Wera Grahn, Marit Myrvoll, Ragnhild Skogheim, Kjell Harvold.

Gamle hus da og nå. Status for SEFRAK-registrerte bygninger. Fræna kommune, Møre og Romsdal fylke 2010, 3. omdrev
NIKU Rapport 52, Dammann, Å.

Gamle hus da og nå. Status for SEFRAK-registrerte bygninger i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke 2010, 3. omdrev
NIKU Rapport 51, Dammann, Å.

Gamle hus da og nå. Status for SEFRAK-registrerte bygninger i Kautokeino kommune, Finnmark fylke 2010, 3. omdrev
NIKU Rapport 50, Dammann, Å.

Gamle hus da og nå. Status for SEFRAK-registrerte bygninger i Gjerstad kommune, Aust-Agder fylke 2010, 3. omdrev
NIKU Rapport 49, Dammann, Å.

Fra SEFRAK til Askeladden Friis’ etnografiske kart og identifisering av automatisk fredete samiske bygninger
NIKU Rapport 48, Myrvoll, Elin Rose; Holm-Olsen, Inger Marie & Thuestad. Alma Elizabeth.

Landskap, kulturminner og lokal medvirkning. Evaluering og utprøving av metoder for landskapskarakterisering med vekt på landskapets historiske dimensjon
NIKU Rapport 47, Larsen, Kari; Grahn, Wera; Risan, Thomas & Blumenrath, Christina Groth.

“Polarnatt i Hammerfest, verdens nordligste by.” Behandling av maleriet i bystyresalen, Hammerfest rådhus
NIKU Rapport 46, Jernæs, Nina Kjølsen, Kempton, Hanne Moltubakk.

Flybåren laserskanning til bruk i forskning og til forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer. Dokumentasjon og overvåking av kulturminner
NIKU Rapport 45, Risbøl, O., Amundsen, H. R., Bollandsås, O. M., Nesbakken, A.

Maleriene i Solsemhula, Leka kommune
NIKU Rapport 44, Norsted, T.

Fortidens minner i Tromsø kommune, Troms 2010
NIKU Tema 37, Thuestad, A., Holm-Olsen, I. M.

Fortidens minner i Trondheim kommune, Sør-Trøndelag 2010
NIKU Tema 36, Sollund, M. -L. B.

Fortidens minner i Grong kommune, Nord-Trøndelag 2010
NIKU Tema 35, Sollund, M. -L. B.

Fortidens minner i Skien kommune, Telemark 2010
NIKU Tema 34, Sollund, M. -L. B.

100-årsgrensen for automatisk fredete samiske kulturminner: Casestudier og mulige modeller
NIKU Rapport 43 , Holm-Olsen, I. M., Myrvoll, E. R., Myrvoll, M., Thuestad, A.

2010

Strømsø. Sentrumsutvikling med kulturminner som ressurs
NIKU Rapport 42, Krokann Berg, S., Sognnæs, J., Swensen, G.

Gudstenestereform og vernestrategi
NIKU Rapport 41,  Hoff, A. M.

100-årsgrensen for automatisk fredete samiske kulturminner: Status og scenarioer
NIKU Rapport 40, Holm-Olsen, I. M., Myrvoll, E. R., Myrvoll, M., Thuestad, A.

Verdier i Listalandskapet. Utprøving av metode for medvirkning ilandskapskarakterisering
NIKU Rapport 39, Thomassen, J., Larsen, K. C., Risan, T.

Tilbygning og påbygning av verneverdige bygninger – Kulturminnevern og tilpasning
 NIKU Rapport 38, Hvinden-Haug, L., Andersen, E.

Etablering av sentre for verdensarven
NIKU Rapport 37, Myrvoll, M.

Nasjonalt resultatmål 3 for kulturminnevernet
NIKU Rapport 36, Sætren, A.

Kulturminneforvaltningens kunnskapsbehov 2005-2009
NIKU Rapport 35, Larsen, K. C., Myrvoll, M., Fløisand, I.

Fragmentert eller representativt? Konstruksjonen av kulturminneverdier langs Akerselva i Oslo
NIKU Tema 33, Grahn, W., Krokann Berg, S. & Larsen, K.

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Sarpsborg kommune, Østfold 2009
NIKU Tema 32, Sollund, M. -L. B.

2009

Kulturminneforvaltningens kunnskapsbehov 2005-2009. Status for forskning pr. oktober 2008
NIKU Rapport 35, Larsen, K., Myrvoll, M. & Fløisand

Godt fungerende bevaringsområder
NIKU Rapport 34, Nyseth, T., Sognnæs, J.

I pilegrimenes fotefar
NIKU Rapport 33, Krokann Berg, S., Nesbakken, A.

Om retningslinjer for håndtering og forvaltning av skjelett- og gravfunn fra nyere tid
NIKU Rapport 32, Sellevold, B.

Evaluering av ”Spesielle miljøtiltak i jordbruket” (SMIL)
NIKU Rapport 31, Sætren, A.

Visuell innvirkning på kulturminner og kulturmiljøer
NIKU Rapport 30, Larsen, K. & Jerpåsen, G.

Kulturmiljøbegrepet som teoretisk/analytisk begrep og som praktisk begrep for forvaltningen?
NIKU Rapport 29, Molaug, P., Sollund, M.-L., Sæterdal, A.

Kulturmiljøvurdering i Hammerdalen - Larvik
NIKU Rapport 28, Krokann Berg, S., Hvinden-Haug, L. J., Larsen, K. C.

Intersektionella konstruktioner och kulturminnesförvaltning
NIKU Rapport 27, Grahn, W.

Før og etter. Overvåking av tilrettelagte kulturminner
NIKU Rapport 26, Myrvoll, E. R., Thuestad, A.

Kulturarv og stedsidentitet. Byers kulturmiljø i kryssilden mellom bevaring og utvikling
NIKU Tema 31, Swensen, G.(ed.), Larsen, K., Molaug, P.B. & Sognnæs, J.

Kulturarv og stedsidentitet. Prosjektsammendrag
NIKU Tema 30, Swensen, G.(ed.)

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Sortland kommune, Nordland 2008
NIKU Tema 29, Thuestad, A.

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Horten kommune, Vestfold 2008
NIKU Tema 28, Sollund, M.L.B.

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Bømlo kommune, Hordaland 2008
NIKU Tema 27, Sollund, M.L.B.

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Lillesand kommune, Aust-Agder 2008
NIKU Tema 26, Sollund, M.L.B.

2008

Krusifikset og madonnaskapet i Hedalen stavkirke
NIKU Rapport 25, Stein, M., Andersen, E.

Samiske helligsteder. Tradisjon – registrering - forvaltning
NIKU Rapport 24, Myrvoll, E. R.

Maleriene i Fingalshula, Gravvik i Nærøy
NIKU Rapport 23, Norsted, T.

Flybåren laserskanning og registrering av kulturminner i skog
NIKU Rapport 22, Risbøl, O., Gjertsen, A. K., Skare, K.

Alterskapet fra senmiddelalderen i Hadsel kirke – et alterskap attribuert til Lekagruppen. Undersøkelser og behandling av alterskapet. Oppmåling av fire skap i Lekagruppen
NIKU Rapport 21, Olstad, T.M.

Lokala röster och lokala värden. En studie av Ålgårds kyrkas betydelse för icke-kyrkogängare
NIKU Rapport 20, Grahn, W.

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune, Finnmark 2006
NIKU Tema 25, Holm-Olsen, I.M. & Thuestad, A.

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Skjåk kommune, Oppland 2007
NIKU Tema 24, Thuestad, A.

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Saltdal kommune, Nordland 2007
NIKU Tema 23, Thuestad, A.

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Sandnes kommune, Rogaland 2007
NIKU Tema 22, Sollund, M.L.B.

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Eidskog kommune, Hedmark 2007
NIKU Tema 21, Sollund, M.L.B.

2007

Kulturminneverdier i by mellom bevaring og byutvikling. Et kunnskapsgrunnlag
NIKU Rapport 19, Omland, A., Krokann Berg, S., Mehren, A. & Eldal, J.C.

Flybåren laserskanning og registrering av kulturminner i skog. Fase 2
NIKU Rapport 18, Risbøl, O., Gjertsen, A.K. & Skare, K.

Kulturhistoriske registreringer. Porsangermoen - Hálkavárri skytefelt
NIKU Rapport 17, Barlindhaug, S., Risan, T. & Thuestad, A.

Konservering av kirkeskip. Bønsnes kirke, Hole kommune i Buskerud
NIKU Rapport 16, Smith, H.

Kulturarv som kapital. En analyse av kulturarvskapitalens diversitet på Røros som et grunnlag for tenkning om verdiskaping. Delprosjekt 5 i forskerprosjektet ”Verdiskaping Røros”
NIKU Rapport 15, Guttormsen, T.S. & Fageraas, K.

Samiske kirkegårder. Registrering av automatisk freda samiske kirkegårder i Finnmark, Troms og Nordland
NIKU Rapport 14, Myrvoll, E.R.

Konservering av Peter Reimers' altermalerier i Valle kirke, Lindesnes kommune i Vest-Agder
NIKU Rapport 13, Ford, T. & Frøysaker, T.

Landskap og historie-GIS. Historisk landskapsanalyse i Vestre Slidre, Oppland
NIKU Rapport 12, Guttormsen, T.S.

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Nord-Aurdal kommune, Oppland, 2006
NIKU Tema 20, Sollund, M.L.B.

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Fræna kommune, Møre og Romsdal, 2006
NIKU Tema 19, Sollund, M.L.B.

2006

Ikonene i St. Georgs kapell, Neiden, Sør-Varanger kommune. Kontekst, motiver, teknikk og restaurering
NIKU Rapport 11, Norsted, T.

Kulturminneforvaltningens og planarbeidets historie på Røros. "Kulturarv og verdiskaping. Økonomiske virkninger av kulturarven på Røros". Arbeidspakke 1
NIKU Rapport 10, Andersen, S. & Brænne, J.

Evaluering av digitale dokumentasjonssystemer for arkeologiske utgravninger
NIKU Rapport 9, Molaug, P.B., Petersén, A.H. & Risan, T.

Lysekroner frå Nøstetangen glasverk. Dokumentasjon, vurdering av originalitet, sikring og konservering
NIKU Rapport 8, Bjørke, A.

Kultur - Minner og Miljøer. Strategiske instituttprogrammer 2001-2005
NIKU Tema 18, Egenberg, I.M., Skar, B. & Swensen, G.(eds.)

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Tromsø kommune, Troms 2005
NIKU Tema 17, Holm-Olsen, I.M.

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Grong kommune, Nord-Trøndelag 2005
NIKU Tema 16, Sollund, M.L.B.

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Skien kommune, Telemark 2005
NIKU Tema 15, Sollund, M.L.B.

2005

Fra vernesone til risikosone. Studier i middelalderbyene Bergen og Tønsbergs randsoner
NIKU Tema 14, Nordeide, S. W. (red.)

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Sarpsborg kommune, Østfold, 2004
NIKU Tema 13, Sollund, M.L.B.

Samiske urgraver. Statusrapport med forslag til miljøovervåkingsprogram
NIKU Rapport 7, Myrvoll, E.R.

Hamar Cathedral ruin. Archaeological investigations 1996-1998
NIKU Rapport 6, Reed, S.

2004

Landskap under press. Urbanisering og kulturminnevern. En studie med eksempler fra Nannestad og Stavanger
NIKU Tema 12, Swensen, G., Jerpåsen, G., Skogheim, R., Saglie, I.-L. & Guttormsen, T.S.

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Sortland kommune, Nordland, 2003
NIKU Tema 11, Holm-Olsen, I.M.

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Lillesand kommune, Aust-Agder, 2003
NIKU Tema 10, Sollund, M.L.B.

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Horten kommune, Vestfold, 2003
NIKU Tema 9, Sollund, M.L.B.

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Bømlo kommune, Hordaland, 2003
NIKU Tema 8, Binns, K.S.

2003

Alterskapet i Grip stavkirke. Et 1700-talls alterskap fra middelalderen. Konservering 2001-2003
NIKU Rapport 5, Olstad, T.M.

Samiske Kirkegårder. Registrering av automatisk freda samiske kirkegårder i Nord Troms og Finnmark
NIKU Rapport 4, Svestad, A. & Barlindhaug, S.

Den bemalte og forgylte kalvariegruppen fra 1100-tallet i Urnes stavkirke. Konservering 2001-2003
NIKU Rapport 3, Frøysaker, T.

"Intet forandrer seg så ofte som fortiden". Om krusifiksene i Ringebu stavkirke
NIKU Rapport 2, Stein, M., Bronken, I.A., Nyhlén, T., Strandskogen, K. & Tveit, E.S.

Bergstadens Ziir; Røros kirke. Tilstand og tiltak
NIKU Rapport 1, Brænne, J.

På vandring i fortiden; Mennesker og landskap i Gråfjell gjennom 10 000 år
NIKU Tema 7, Amundsen, H.R., Risbøl, O. & Skare, K. (eds.)

Bevaring av samlingane ved fem statlege museer. Undersøkingar utført for Riksrevisjonen
NIKU Tema 6, Bjørke, A.

Verneideologi. NIKU-seminar 4. februar og 25. april 2002. NIKU strategiske instituttprogram 2001-2006
NIKU Tema 5, Seip, E. (ed.)

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Skjåk kommune, Oppland 2002
NIKU Tema 4, Binns, K.S.

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Sandnes kommune, Rogaland 2002
NIKU Tema 3, Haavaldsen, P.

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Saltdal kommune, Nordland 2002
NIKU Tema 2, Barlindhaug, S. & Holm-Olsen, I.M.

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Eidskog kommune, Hedmark 2002
NIKU Tema 1, Sollund, M.L.B.

2002

Cultural Heritage on the Urban Fringe. Nannestad workshop report March 2002
NIKU Publikasjoner 126, Swensen, G.(ed.)

Kulturminner og kulturmiljø i Gråfjell. Regionfelt Østlandet, Åmot kommune i Hedmark
NIKU Publikasjoner 125, Risbøl, O., Risan, T., Bjørnstad, R., Fretheim, S. & Rygh, B.H.E.

Tønsberg havneområde. Stratigrafiske analyser. NIKU Strategisk instituttprogram 1996-2001. Norske middelalderbyer
NIKU Publikasjoner 124, Ulriksen, E.(ed.)

Den korsfestede Kristus fra Skafså kirke, Tokke kommune i Telemark. Undersøkelser og konservering
NIKU Publikasjoner 123, Gjertsen, R.

Oslo havn i middelalderen. Strategisk instituttprogram 1996-2001. Norske middelalderbyer
NIKU Publikasjoner 122, Molaug, P.B.(ed.)

Landskapet som kulturminne. Strategisk instituttprogram 1996-2001
NIKU Publikasjoner 121, Skar, B.(ed.)

Det gyldne hollandske alterskap i Leka kirke, Nord-Trøndelag. Konservering og restaurering
NIKU Publikasjoner 120, Olstad, T.M.

Bilder i brann - Paintings On Fire. Eidsvoll kirke
NIKU Publikasjoner 119, Ford, T.

Irgensepitafiet i Røros kirke
NIKU Publikasjoner 118, Solstad, J.R.

Norske middelalderbyer. Norske middelalderbyer. Strategisk instituttprogram 1996-2001
NIKU Publikasjoner 117, Molaug, P.B.(ed.)

Kulturminner og kulturmiljø i Gråfjell, Regionfelt Østlandet, Åmot kommune i Hedmark. Undertittel Arkeologiske registreringer 2001, fase 3
NIKU Publikasjoner 116, Risbøl, O., Risan, T., Bugge Kræmer, M., Paulsen, I., Sønsterud, K.E., Swensen, G. & Solem, T.

Krigsskolen, Tollbugata 10 i Oslo. Rehabilitering 1999-2000
NIKU Publikasjoner 115, Heggenhougen, B.

2001

"..med Guld, Sølf oc Farvue.." Den barokke altertavlen i Oslo domkirke som kulturhistorisk kilde
NIKU Publikasjoner 114, Stein, M.

The Norwegian Rock Art Project. Documentation Standard. Bergkunstprosjektet. Dokumentasjonsstandard
NIKU Publikasjoner 113, Helliksen, W. & Holm-Olsen, I.M.

NIKU Strategisk instituttprogram 1996-2001. Evaluering av arkeologiske utgravninger i norske middelalderbyer 1970-1999
NIKU Publikasjoner 112, Molaug, P.B.

Kirkested i 1000 år. Grend, gård og grav i Liknes
NIKU Publikasjoner 111, Brendalsmo, A.J. & Stylegar, F.-A.

Polychrome wooden ecclesiastical art - Climate and dimensional changes
NIKU Publikasjoner 110, Olstad, T.M., Haugen, A. & Nilsen, T.-N.

Strategisk instituttprogram 1996-2001. Hus i Norge
NIKU Publikasjoner 109, Storsletten, O.(ed.)

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune, Finnmark, 2000
NIKU Publikasjoner 108, Myrvoll, E.R. 

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Nord-Aurdal kommune, Oppland 2000
NIKU Publikasjoner 107, Sollund, M.L.B.

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Fræna kommune, Møre og Romsdal 2000
NIKU Publikasjoner 106, Binns, K.S.

Kors og krusifiks. Tre utsnitt av deres historie
NIKU Publikasjoner 105, Brendalsmo, A.J., Frøysaker, T. & Jensenius, J.H.

Strategisk instituttprogram 1996-2001. Konservering: strategi og metodeutvikling
NIKU Publikasjoner 104, Swensen, G.(ed.)

Eidsvoll 2014 - et visjonsprogram
NIKU Publikasjoner 103, Risåsen, G.T.

Kulturminner og kulturmiljø i Gråfjell, Regionfelt Østlandet, Åmot kommune i Hedmark. Arkeologiske registreringer 2000, fase 2
NIKU Publikasjoner 102, Risbøl, O., Fretheim, S., Narmo, L.E., Rønne, O., Myrvoll, E.R., Nesholen, B. & Vaage, J.

Brekke Søndre, Skien i Telemark. Farge- og bygningshistoriske undersøkelser i hovedbygningen 1999
NIKU Publikasjoner 101, Brænne, J. & Winness, M.

2000

Asker kirke, Asker kommune i Akershus. Bevaring av kirkens barokke inventar
NIKU Oppdragsmelding 100, Stein, M.

Bygninger, interiører og gjenstander: Samlerapport 1999
NIKU Oppdragsmelding 99, Gundhus, G.(ed.)

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Gjesdal kommune, Rogaland 1999
NIKU Oppdragsmelding 97, Haavaldsen, P.

Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kulturminner i Grong kommune, Nord-Trøndelag 1999
NIKU Oppdragsmelding 96, Binns, K.S.

Alterskapet i Hamre kirke, Osterøy kommune, Hordaland. Konservering 1999/2000
NIKU Oppdragsmelding 95, Frøysaker, T.

Bevaring av gamle arkiv med kart og tegninger. Ingeniørbrigadens arkiv hos Riksantikvaren
NIKU Oppdragsmelding 94, Korff, K.

Kulturminner og kulturmiljø i Gråfjell, Regionfelt Østlandet, Åmot kommune i Hedmark. Arkeologiske registreringer 1999, fase 1
NIKU Oppdragsmelding 93, Risbøl, O., Ramstad, M., Narmo, L.E., Høgseth, H.B., Bjune, A. & Vaage, J.

Kongsberg kirkes glasslysekroner. Konservering, sikring og dokumentasjon
NIKU Oppdragsmelding 92, Sommer-Larsen, A.

På sporet av en mangfoldig historie. Kalvariegruppen i Romfo kirke, Sunndal kommune i Møre og Romsdal
NIKU Oppdragsmelding 91, Gundhus, G. & Winness, M.

Tjærebreing av stavkirker fra middelalderen
NIKU Fagrapport 12, Egenberg, I.M.

Twelve whalers from Svalbard. Skeletal remains from Liknesset on the Vasa peninsula
NIKU Fagrapport 11, Sellevold, B.

Grindbygde hus i Vest-Norge. Eksempelsamling
NIKU Temahefte 34, Schjelderup, H. & Storsletten, O.(eds.)

Hertug Skule til evig minne. Rekonstruksjon og fargesetting av en middelaldersk gravplate
NIKU Temahefte 33, Brendalsmo, A.J., Plahter, U. & Selsjord, M.

Kilder om hus. Skriftlige kilder, bilder, muntlige kilder. NIKU strategisk instituttprogram 1996-2000 Hus i Norge
NIKU Temahefte 32, Horgen, J.E.

Røde låver alt under ett tak. NIKU-seminar om enhetslåven
NIKU Temahefte 24, Risåsen, G.T.(ed.)

Steinvikhom slott - på overgangen fra middelalder til nyere tid
NIKU Temahefte 23, Nordeide, S.W.

Utgravningene i Erkebispegården i Trondheim. Aktivitet og plantebruk belyst ved botaniske analysar
NIKU Temahefte 13, Sandvik, P.U.

Excavations in the Archbishop’s Palace. Utgravningene i Erkebispegården i Trondheim. Part 1: Methods, Chronology and Site Development
NIKU Temahefte 12, Nordeide, S.W.(ed.)

1999

Kulturminneforskningens mangfold. NIKU 1994-1999
NIKU Temahefte 31, Gundhus, G., Seip, E. & Ulriksen, E.(eds.)

Grindbygde hus i Vest-Norge. NIKU-seminar om grindbygde hus, Bryggen Museum 23-25.03 1998
NIKU Temahefte 30, Schjelderup, H. & Storsletten, O.(eds.)

1998

Dendrokronologi og bygningsforskning
NIKU Temahefte 26, Christie, H., Stornes, J.M. & Storsletten, O.

Publisert