NIKUs tjenester

Vi utfører oppdrag på vegne av Riksantikvaren, fylkeskommuner og annen offentlig forvaltning, kirker, museer, eiendomsutviklere, eiere av eldre bygninger og kunstverk, forsikringsselskaper og privatkunder.

 

Arkeologi

Arkeologisk overvåkning, utgravning og registrering

Osteoarkeologiske analyser (Skjelettanalyse)

Middelaldersk gjenstandsmateriale

Middelalderby

Kloster

Borganlegg

Digital dokumentasjon

Kirker og kirkegårder

Kulturlagsovervåking

Geofysiske undersøkelser

 

Bygning

Bygningsteknikk og ruinkonservering

Klima og energi

Kirker

Bygningshistorie

Datering, dokumentasjon og oppmåling

 

Internasjonalt

Internasjonale prosjekter

Konservering

Maleri og skulptur

Veggfast dekor (interiør)

Fargeundersøkelse

Tilstandsvurdering

Kirkekunst

Røntgen

 

By- og landskap

By- og stedsanalyser (DIVE), kulturmiljøer

Transformasjon av industrimiljøer

Konsekvensutredning

Arealplanlegging

Kommunedelplaner

Reguleringsplaner

Verne- og forvaltningsplaner

Arkeologiske registreringer

Flybåren laserskanning

 

Nordområde

Konsekvensutredninger og verneplaner

Kulturminner og klima

Miljøovervåking

Forvaltningsplan/kommuneplan

Historisk bruk og dokumentasjon av tradisjonskunnskap

Kulturminneregistrering

Samisk kulturhistorie

 

   
Publisert 

NIKUs tjenesteområder

Vi utfører oppdrag på vegne av Riksantikvaren, fylkeskommuner og annen offentlig forvaltning, kirker, museer, eiendomsutviklere, eiere av eldre bygninger og kunstverk, forsikringsselskaper og privatkunder.

NIKU utfører tjenester på følgende felt:

  • Arkeologi og teknologi (Digital dokumentasjon og oppmåling, laserskanning og geofysiske undersøkelser)
  • Undersøkelser og konservering av kunst, inventar, eldre bygninger og anlegg
  • Bygningsundersøkelser, dateringer, tilstandsvurderinger og sårbarhetsanalyser
  • Arkeologisk overvåkning, utgraving og registrering. NIKU har ansvaret for arkeologiske undersøkelser i middelalderbyene i Norge, samt ved kirkebygg fra middelalderen.
  • Kulturlagsovervåkning
  • Arealplanlegging og konsekvensutredninger
  • Kulturminner og forvaltning
Publisert