– Kunnskap om
kulturminner.

Prosjekter

Vi har spisskompetanse på kulturminner, og utfører store og små oppdrag på vegne av private og offentlig aktører. Her er noen eksempler:

Forskning

NIKUs forskning omfatter større og mindre prosjekter, gjerne i samarbeid med andre forskningsinstitusjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Artikler