NIKU Rapport 88: Tromsø kommune 2016

I «NIKU Rapport 88» presenteres resultater fra kontrollregistrering av verneverdige kulturminner og SEFRAK-bygninger i Tromsø kommune i 2016, i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner».

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

(Ingressbilde: Torghuken med flytebrygga er regulert til bevaring og ligger i området for kommunedelplan for Tromsø sentrum. Foto: Åse Damman, NIKU 2016)

Målet med overvåkingsprogrammet er å få oversikt over tap, endringer og tilstand for verneverdige kulturminner, for å gi miljøforvaltningen et faktagrunnlag for målrettete tiltak i dagens og fremtidig kulturminneforvaltning.

Overvåkingsresultatene i Tromsø i 2016 viser at verneverdige kulturminner hadde bedre tilstand enn SEFRAK-bygninger uten vern. 297 verneverdige kulturminner ble undersøkt.

6 av disse var truet (2 %). Til sammenligning ble 705 SEFRAK-bygninger uten vernestatus undersøkt. Av disse var 84 truet (12 %).

Av til sammen 841 undersøkte SEFRAK-bygninger var 48 tapt (6 %). Tapsandelen steg fra 2. til 3. omdrev (fra 4 % til 6 %), og er fremdeles på 6 % i 4. omdrev.

Akkumulert tap av SEFRAK-bygninger i forhold til den opprinnelige registreringen i Tromsø er på 27 %.

Undersøkelsen viser at de endrete SEFRAK-bygningene har gjennomsnittlig bedre tilstand enn de uendrete.

4 % av de endrete SEFRAK-bygningene er truet, mens hele 24 % av de uendrete er truet.

NIKU Rapport 88: Tromsø kommune 2016