Cornelis Horn Evensen

  • Urbanist

Telefonnummer: 23355063/ 48409792

E-post: cornelis.evensen@niku.no

    Avdeling:
  • Kulturarv og samfunn

Cornelis Horn Evensen er sivilarkitekt og byplanlegger med spesialkompetanse på urbane kulturminner. Han er ansatt i NIKU siden 2016.

Han har arbeidet med byplanproblematikk siden sin spesialisering innen dette i arkitektstudiet. Han har sin diplom fra Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO) 1997, med erfaring innen feltet fra flere kommuner, fylkesnivå og flere statsetater.

Evensen har fra før av 10 års erfaring fra Riksantikvaren (Direktoratet for kulturminneforvaltning). På denne bakgrunnen har han direkte erfaring fra den offentlige kulturminne- og planforvaltningen. Han har arbeidet med oppbyggingen av NB!-registeret, databasen for bymiljøer av kulturhistorisk interesse. Tidligere har han jobbet med byplanlegging i både en liten, en mellomstor og større norsk kommune, hos Byantikvaren i Oslo samt med strategisk eiendomsplanlegging hos Forsvarsbygg.

Han har i tillegg fra erfaringen med forvaltningssaker på direktoratsnivå arbeidet med større, overordnede prosjekter innenfor den faglige delen av byplan- og kulturminneforvaltningen. Evensens spesialitet er urbane planprosesser med flere aktører, som skal lede ut i et felles resultat der rammer og forutsetninger må klargjøres, og å finne sluttdesignet.