Elin Rose Myrvoll

  • Arkeolog —
  • Avdelingsleder —
  • Forsker

Telefonnummer: 77750424/ 95062570

E-post: elin.myrvoll@niku.no

    Avdeling:
  • Nordområde

Publikasjoner registrert i Cristin

Elin Rose Myrvoll er leder for Nordområdeavdelingen i Tromsø og har arbeidet i NIKU siden 1999.

Myrvoll har sin har sin kjernekompetanse innen nordnorsk og samisk arkeologi og kulturhistorie, GIS (geografiske informasjonssystemer), landskapsanalyser, konsekvensanalyser, registrering og dokumentasjon av kulturminner.

Myrvoll har tidligere arbeidet 6 år i kulturminneforvaltningen i Finnmark fylkeskommune, og to år ved Várjjat Sámi Musea i Unjárgga /Nesseby kommune. Hun har ledet og deltatt i flere prosjekter med fokus på nordnorsk og samisk kulturhistorie.

Myrvoll skrev doktoravhandlingen «I vårt bilde? Landskap og kulturminner, verdi og forvaltning» ved Universitetet i Tromsø.