Ellen Hole

  • Avdelingsleder

Telefonnummer: +47 93679540

E-post: ellen.hole@niku.no

    Avdeling:
  • Konservering

Ellen Hole er konservator i monumentalkunst og leder for konserveringsavdelingen i NIKU. Ellen har vært i NIKU i perioden 2005-2013, og deretter 4 år i Multiconsult.

Som konservator har Ellen arbeidet med konservering av monumentalkunst, i form av malerier på mur, mosaikker og skulptur, og hun har arbeidet mye med fargeundersøkelser av murgårdsbebyggelse og mur-relatert materialrådgiving. Hun har også utdannelse innen kjemi og analysemetoder.

De siste årene har arbeidet vært konsentrert rundt rehabilitering av bevaringsverdige bygninger, med antikvarisk rådgiving og kartlegging av verneverdi, tilstandsvurderinger og skadeanalyse av bygninger, samt veiledning i bruk av tradisjonelle materialer og overflatebehandlinger.