Josephine Munch Rasmussen

  • Forskningskoordinator

Telefonnummer: 23355203 / 97506326

E-post: josephine.rasmussen@niku.no

    Avdeling:
  • Stab

Josephine Munch Rasmussen ble ansatt høsten 2016 som forskningskoordinator i NIKU. Hun har faglig bakgrunn fra arkeologi, kulturminneforvaltning og kulturarvsforskning, og avla doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 2014.

Sammen med forskningsdirektøren har hun ansvar for å tilrettelegge og følge opp den vitenskapelige aktiviteten ved instituttet, herunder publiseringsarbeidet blant NIKUs forskere og fagansatte. Hun har også koordineringsansvar knyttet til sentral registrering og rapportering av NIKUs forskningsresultater i Cristin og Brage.

Josephine har selv forsket og publisert innen emner som museologi, kulturarv og rettsutvikling på kulturminnefeltet. Hun har arbeidet med kulturminneforvaltningen i Riksantikvaren, og har også omfattende erfaring med veiledning, undervisning og utvikling av studieprogram innen sine forskningstema både ved Universitetet i Oslo og Politihøgskolen. Fra våren 2016 er hun ansvarlig for mastergradsemnet Heritage, material culture and conflict ved UiO, i tillegg til sitt daglige arbeid i NIKU.