Knut Fageraas

  • Forsker

Telefonnummer: 23355207/ 99518027

E-post: knut.fageraas@niku.no

    Avdeling:
  • Kulturarv og samfunn

Publikasjoner registrert i Cristin

Knut Fageraas er etnolog og forsker III i NIKU. I tillegg har han studert statsvitenskap, historie og kunsthistorie. Han har vært ansatt i NIKU siden 2006.

Knuts kjernekompetanse er verdisetting og verdiskaping knyttet til kulturarv, forholdet mellom lokale og regionale/nasjonale kulturminneverdier, verdensarv, miljøforvaltning, bygningsarv og tekniske kulturminner/industriminner, samt museologi.

Han har spesiell historiefaglig interesse for primærnæringer (jordbruk, skogbruk, fiskeri) og utmarksforvaltning, men har i tillegg jobbet mye med industrihistorie. Han har skrevet bøker om norsk skog- og utmarksforvaltning og norsk skog- og treforedlingsindustri.

For tiden holder han på med en PhD om verdensarv med case-studie om verdensarvstedet Vega på Helgeland i Nord-Norge som del av forskningsarbeidet ved NIKU og i tilknytning til Institutt for kulturstudier (IKOS) ved Universitetet i Oslo.

Knut har vært del av flere forskningsprosjekter om verdensarvstedene Vega og Røros, og steder hvor norsk natur- og kulturminneforvaltning har satset spesielt på verdiskaping knyttet til natur- og kulturarv. Han har de siste årene også hatt oppdrag med landsverneplanen for skogsektoren og kulturminneregistrering av til bygninger, industrianlegg og tekniske kulturminner.

Han har tidligere arbeidet ved flere museumsinstitusjoner: Norsk Skogmuseum, Elverum, og Klevfos Industrimuseum, Løten, (2003-2006), Oslo Museum (2002-2003) og Hedmarksmuseet, Hamar, (1992-1998). Han har også jobbet i medieselskapet Siste Nytt Gruppen AS (1999-2001).