Nina Braathen

Telefonnummer: 98074274

E-post: nina.braathen@niku.no

    Avdeling:
  • Stab

Nina Braathen er HR-direktør i NIKU med ansvar for bl.a arbeidsgiverpolitikk, personalforvaltning, velferdsordninger, forhandlinger og oppfølging av helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Nina er utdannet sosionom fra Norges sosial- og kommunalhøyskole (NKSH). Hun avslutter våren 2016 en Executive Master of Managementgrad ved BI med fokus på HRM (Human resource management), personal- og arbeidsjus og consulting.

Nina har vært ansatt i NIKU fra 2016. Hun har tidligere arbeidet som konsulent og som leder i tre bydeler i Oslo Kommune. Før hun ble ansatt i NIKU jobbet hun som personalsjef i Norges Idrettsforbund.