Stefka Eriksen: The self in social spaces

Stefka Eriksen

  • Arkeolog —
  • Forsker

Telefonnummer: 23355205/ 90707539

E-post: stefka.eriksen@niku.no

    Avdeling:
  • Konservering —
  • Stab

Publikasjoner registrert i Cristin

Stefka har ansvaret for å samordne NIKUs forskningsvirksomhet. Hun har blant annet ansvar for koordinering av søknadsutvikling, forskningsprosjekter, vitenskaplig publisering og utdanning med sikte på langsiktig utvikling av instituttets kompetanse. Videre koordinerer hun disse satsningene opp mot Forskningsrådet, Riksantikvaren,  Miljøverndepartementet og europeiske forskningsprogrammer.
Stefka har sin faglige bakgrunn fra tverrfaglig middelalderforskning, med arkeologi, kunsthistorie, historie og litteratur i fagkretsen.

Hun har doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2010) med en avhandling om bokhistorie og manuskriptkultur i Frankrike, Norge og Island i perioden 1200-1500. Hun har i tillegg forsket og publisert innen emner som intellektuell kultur, pedagogikk og kognisjon i norrøn middelalder, med utgangspunkt i teoretiske perspektiver som materiell filologi, oversettelsesteori, polysystemteori og kognitiv teori.