Trude Johansen

Telefonnummer: 23355031/ 92421169

E-post: trude.johansen@niku.no

    Avdeling:
  • Stab

Trude Johansen er økonomikonsulent i NIKU.

Trude startet i NIKU 1.april 2016. Hun yter support i form av prosjektopprettelse –og oppfølging, inkl. fakturering, bokføring av leverandørfakturaer, attestering av reiseregninger osv. for følgende avdelinger: Arkeologiske undersøkelser, Nordområdeavdelingen og Avdelingen for digital dokumentasjon, kulturminner og landskap.

Trude har arbeidet innenfor regnskap og økonomi siden 1999. Før hun ble ansatt i NIKU jobbet hun som prosjektkontroller i Lloyd’s Register Consulting.