Andrea Borgius

  • Arkeolog —
  • Feltarkeolog

E-post: andrea.borgius@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi - Oslo

Andrea har BA i Historie og arkeologi fra Universitetet i Exeter, og MA i Historisk arkeologi fra Lunds universitet.

Hennes faglige interesser er jernalder, tidig middelalder og landskapsarkeologi.

Hun har jobbet som arkeolog på prosjekter i Skandinavia, fremst i Danmark.

Utvalgte prosjekter