Brita Hope

  • Arkeolog —
  • Feltarkeolog

E-post: brita.hope@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi - Bergen

Brita har Master i arkeologi fra Universitetet i Bergen, med spesialisering i jernalder og middelalder som perioder. Hun jobber nå som feltarkeolog for NIKU i Bergen.

I løpet av 2015-2017 har Brita jobbet med Universitetsmuseet i Bergens arkeologiske samlinger fra middelalderen, i et prosjekt som har gått ut på å overføre Middelaldersamlingens digitale funnkataloger til nasjonalmuseenes felles samlingsdatabase, MUSIT. Hun har erfaring med sikring av arkivdata, katalogisering, klassifisering, magasinering og generell behandling av funn fra middelalder.

Tidligere arbeidserfaring omfatter utgravninger av lokaliteter fra steinalder til middelalder, hovedsaklig for Universitetsmuseet i Bergen. Hun har også felterfaring fra utenlandske prosjekter.