I snart 20 år har NIKU, i samarbeid med Terje Thun ved Dendrokronologisk laboratorium, NTNU Vitenskapsmuseet, bygget opp en betydelig kompetanse når det gjelder prøvetaking og datering av bygninger.

NIKU foretar dendrokronologisk prøvetaking på oppdrag fra
Riksantikvaren, fylkeskommuner, kommuner, museer og privatpersoner.

I tillegg kommer forskningsrelaterte dendrokronologiske undersøkelser.

Les mer om dendrokronologi

Kontaktperson: Jan Michael Stornes