Kategori: COREPLAN

Jakter planleggernes fakta

Kystplanleggere i Hordaland og Troms har den siste tiden fått besøk av samfunnsforskere. Målet med intervjuene er å få innsikt i hvordan ansatte i kommuner og fylkeskommuner jobber med kystsoneplaner og konsekvensutredninger.