Arkeologiske registreringer i dyrket mark gjennomføres i dag hovedsakelig ved maskinell sjakting, noe som kan være både kostbart og skadelig for kulturminnene.

Geofysiske undersøkelser er inngrepsfrie og kan derfor være et alternativ som kan brukes til å prioritere, og dermed begrense skadevirkningene av prøvesjaktingen.

Ved hjelp av nyutviklede motoriserte systemer kan vi undersøke store åkerområder med en oppløsning som for inntil noen år siden var helt utenkelig.

De geofysiske metodene kan derfor være et godt supplement til tradisjonelle undersøkelsesmetoder, og kan bidra med å sette de arkeologiske lokalitetene inn i en større landskapssammenheng.

NIKU kan tilby geofysiske undersøkelser ved hjelp av topp moderne georadarsystemer.

Vår utstyrspark er den største i Skandinavia, og vårt team er ledende eksperter på prosessering og tolkning av data innhentet ved slike undersøkelser.