Skånsom konservering og etablering av gode oppbevaringsmiljøer har avgjørende betydning for kirkekunstens fremtidige verdi.

Kunnskap om kirkekunst

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har lang erfaring med vedlikehold og bevaring av stavkirker, steinkirker fra middelalderen og senere tiders kirkebygninger i tre og mur.

Dette gjelder spesielt veggfast dekor, billedkunst og bemalte skulpturer. NIKU kan tilby konservering, bygnings- og fargehistoriske undersøkelser, forslag til tiltak, restverdisikring samt råd om forebyggende bevaring og gode renholdsrutiner.

Analyser

NIKU kan også utføre ulike analyser som kan gi ytterligere informasjon om gjenstanden/interiøret.

Konservatorene i NIKU er alle medlemmer av Nordisk Konservatorforbund (NKF-N) og følger forbundets faglige standard.

Les om forebygging av fukt- og klimaskader i kirkebygninger

Les artikkelen «Kirker og oppvarming – Hva skjer?» Haugen & Olstad, 2012, Meddelelser om konservering, nr. 1, side 21-29.