Kirkene er den største hovedgruppen av vernede bygningsminner i Norge. Totalt har vi mer enn 1600 kirker. Av disse er over 60 % enten fredet eller vernet.

Viktige kirker

Kirkene står sentralt i norsk arkitektur- og kunsthistorie og har stor lokal eller nasjonal symbolverdi. Våre stavkirker fra middelalderen er viktig internasjonal kulturarv.

NIKU har kompetanse på forskjellige typer av kirkebygg. Middelalderens kirker er ett av våre spesialfelt.

Kunnskap om kirkehistorie

Vi har også betydelig kunnskap om kirkehistorie, liturgi og religiøse reformer. Det er nødvendig for å kunne forstå endring og utvikling i bygninger, interiør og kirkekunst.

NIKU tilbyr tilstands- og skadevurdering av kirkebygninger, interiør og inventar. Vi utfører forvaltningsplaner og gir råd om bruk, restaurering og bruksendringer.

Kirkene vi arbeider med er fra nesten 1000 år gamle til helt nybygde.

Se bloggen om kirkehistorie som NIKU driver sammen med KA