Risikoen for fuktrelaterte skader som sopp og insektsangrep, saltforvitring og frostskader øker. Klimaendringer i form av flom og ras kan skade hele kulturmiljøer og store områder med arkeologiske levninger.

Endringer i klima vil gi nye krav til reduserte klimagassutslipp og energieffektivisering.

NIKU gjennomfører klimarelaterte vurderinger av bygninger, kulturmiljøer og landskap. Vi foreslår tiltak for å unngå fremtidige skader.

Vi gir råd om overvåking, energieffektivisering og inneklima.

NIKU samarbeider med sentrale norske og internasjonale aktører i arbeidet med å forebygge klimarelatert tap av kulturarv.