Hva er laserskanning?

En laserskanner er et instrument som kan sende ut flere hundre tusen laserstråler i sekundet. Laserstrålene reflekteres i objekter rundt skanneren, og man kan således måle avstand og retning til objektet.

På denne måten kan man bygge opp en tredimensjonal representasjon av det skannede objektet i form av en punktsky. Punktskyene kan viderebehandles for å fremstille tredimensjonale overflater eller måleriktige strektegninger.

Punktskyene kan også brukes til å visualisere objektene som animasjoner eller som grunnlag for videre modellering.

Fordeler ved laserskanning

Det er en berøringsfri teknologi som i liten grad påvirker objektet som skal dokumenteres. Datainnsamlingen er rask og derfor kostnadsbesparende.

Måleresultater er nøyaktige. Siden dataene knyttes til eksterne fastmerker er de også etterprøvbare.

Hva kan dokumenteres ved hjelp av laserskanning?

I utgangspunktet kan objekter i alle størrelsesordner dokumenteres ved hjelp av denne teknologien.

  • Store landskapsrom
  • Gravhauger
  • Bygninger og ruiner
  • Bergkunst
  • Arkeologiske lokaliteter
  • Arkeologiske funn og gjenstander