Fresker, kalkmalerier, limfargedekor på mur, moderne veggmalerier, mural

eller mosaikk er umiddelbart knyttet til arkitektur og kan ikke ses isolert fra bygningen de er en del av.

Derfor bør disse også tilstandsvurderes og behandles i sammenheng med bygningen og d

ens tilstand og funksjon. Dette forutsetter konserveringskompetanse med spesialisering på monumentalkunst og murrelaterte materialer.

Avanserte metoder for å ta vare på mural og mosaikk

Private og offentlige eiere av kunst og dekor på mur vil i NIKU finne en høy konserveringskompetanse kombinert med bruk av avansert metodikk og teknologi.

Det gjelder for både tilstandsvurdering, undersøkelse og behandling av generelt forfall og mer kompliserte skader. Vi kan tilby tilstandsvurdering og behandling på større prosjekter samt rådgivning i tilknytning til videre vedlikehold.

Av mer konkrete behandlinger utfører NIKU rensing, konsolidering av puss og utbedring av hull og revner samt retusjering. NIKU utfører også restverdisikring og skadeutbedring ved brann, vannlekkasje osv.

Kirker med rester av kalkmalerier

Det finnes minst 44 steinkirker fra middelalderen i Norge som har bevart rester av kalkmalerier. NIKU har gjennom 20 år hatt konserveringsprosjekter knyttet til kalkmaleriene og har bred kunnskap om disse nasjonale skattene.

Men det finnes også mer moderne muraler. Freskobrødrene etterlot i første halvdel av1900-tallet flere store fresker i både kirker, skoler og andre offentlige bygg, blant dem, og trolig mest kjent: veggmaleriene i Oslo rådhus.

Finner du rester av vegg- eller takdekor?

Slike verk er som oftest utsatt for slitasje på grunn av bruken. NIKU kan vedlikeholde veggmalerier og komme med forslag for tiltak for forebygging av skader.

Finner du rester av en tidligere vegg- eller takdekor i bygården din? NIKU kan undersøke vegger og samle informasjon, slik at dekoren muligens kan tilbakeføres.

Konservatorene i NIKU er alle medlemmer av Nordisk Konservatorforbund (NKF-N) og følger forbundets faglige standard.