HUMANOR_forsidebilde

HUMANOR

HUMan-ANimal Relations Under Climate Change in NORthern Eurasia (HUMANOR) er et internasjonalt forskningsprosjekt (JPI Climate project), som ledes fra Arctic Centre i Finland. NIKUs Nordområdeavdeling ved forsker Stine Barlindhaug leder den norske delen av prosjektet.

Arktis har i tidligere århundrer gjennomgått klimatiske svingninger som menneskene har forholdt seg til på ulike måter. I de siste ti- og hundreårene har også andre drivere for sosialøkologiske endringer som politiske styresett, endret lovgivning og markeder hatt stor innvirkning og påvirket endringer i arealbruk. Gjennom ulike casestudier i det Euroasiatiske området, med reindrift og pastoralisme i nordområdene som bindeledd, vil vi belyse sammenhengen mellom mennesker og dyr i relasjon til drivere som påvirker sosioøkologiske endringer. Vi bruker historiske analyser for å identifisere nyttig kunnskap for dagens pastoralister. Hva har vært viktige drivere og hva har man lyktes med for å tilpasse seg denne typen endringer?

 

Andre partnere i prosjektet er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), University of Aberdeen (Skottland), Uppsala Universitet (Sverige), Ájtte – Svensk fjell- og samemuseum (Sverige) og Ural Federal University i Yekaterinburg (Russland).

Les mer om prosjektet på Arctic Centre’s hjemmeside

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    JPI Climate project
  • Tidsperiode
    2015-2018

Nyhetssaker og aktiviteter