Undersøkelse, dokumentasjon og behandling av kirkemaleri

  • Status
    Ferdigstilt