Menneskelige levninger fra middelalderbyen Oslo

Hvorfor endret det politiske landskapet i Nord-Europa seg, i løpet av kun noen få generasjoner, fra et agrart landskap med mindre markedsplasser til et nettverk av komplekse administrative sentre?

Hvem var menneskene som var involvert i og medvirket til den innledende overgangen fra ruralt til urbant levesett; hvor kom de fra; og hvordan påvirket denne overgangen disse menneskenes måte å leve på?

I dette prosjektet vil vi undersøke tidlig nordeuropeisk urbanisering og de komplekse sosiale prosesser som urbaniseringen medførte. Sentralt i undersøkelsen står rekonstruksjoner av enkeltmenneskers biografier ved hjelp av bevarte menneskelige levninger fra arkeologiske utgravinger i Oslo.

Prosjektet er et samarbeid mellom NIKU og KHM-UiO

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    .

Artikler