De fleste ruiner er utsatt for naturkreftene. De kan være svært forskjellige og har ofte tidligere blitt konservert med ulike materialer. Ruiner er derfor gjerne en kombinasjon av opprinnelige og senere materialer

Dokumentasjon

Ruinkonservering innebærer ofte å dokumentere hva som originalt og finne årsak og konsekvenser av tidligere restaureringer. Nødvendige tiltak må gjøres uten at ruinens autensititet svekkes.

Ulike klimaforhold og naturpåvirkninger gjør at tiltakene kan være alt fra forsiktig spekking og fuging med ren kalkmørtel til full tildekning eller overbygging.

Unike kulturminner

Ruiner har sin historie. De er resultater av fortidens forskjellige politiske, økonomiske og sosiale prosesser. De er viktige kulturminner som skal formidles og tilrettelegges for et publikum.

NIKU tilbyr arkivstudier, bygningsarkeologiske undersøkelser, dokumentasjon /oppmåling, tilstandsanalyser, skadevurderinger og forslag til tiltak.

Dokumentasjon og oppmåling gjennomføres både manuelt og digitalt ved skanning, alternativt ved rektifisering av fotografier.