Bygning

NIKU har kompetanse i arkitekturhistorie, byggeskikk og bygningsteknikk fra middelalderen fram til i dag.

Ruiner og ruinkonservering

Ruiner er en viktig del av den norske kulturarven. Å bevare dem best mulig gir spesielle utfordringer.

Arkitektur- og kulturhistoriske verdivurderinger

NIKU sikrer at de kulturhistoriske verdiene i bygninger og i bygningsmiljøer blir ivaretatt og at verneverdige bygninger videreutviklet på best mulig måte.

Kirker: verdivurdering, analyse og forvaltning

NIKU tilbyr verdi-, tilstands- og skadevurderinger av kirkebygninger, interiør og inventar. Vi utfører forvaltningsplaner og gir råd om bruk, restaurering og bruksendringer.

Overvåking av verneverdige bygninger

NIKU tilbyr overvåking av verneverdige bygninger for å blant annet avdekke nedbrytingsfenomener.

Planarbeid og kulturminner

NIKU har kompetanse på kulturmiljøanalyse for landskap, byer og steder.

Byutvikling og kulturminner

NIKU vurderer byer og tettsteders kulturhistoriske verdier, setter dem i kontekst og foreslår foreslår velbegrunnede utviklingsmuligheter.

Klimaendringer og kulturminner

Klimaendringene innebærer både langsomme og brå endringer for kulturarven

Bygningshistorisk dokumentasjon, oppmåling, rekonstruksjon

Bygningers historie, opprinnelse, stil, kontekst og bruk er et sentralt fagområde ved NIKU.

Rådgivning om kulturminner

NIKU tilbyr kulturminnefaglig rådgivning. Målet er å bidra til at kulturhistoriske verdier ivaretas på en best mulig måte

Forvaltningsplaner og utredninger

NIKU utarbeider forvaltningsplaner som letter vedlikeholdsprosessene. Vi anbefaler tiltak og setter opp vedlikeholdsplaner.

Om bygningstjenester

NIKU har kompetanse i arkitekturhistorie, byggeskikk og bygningsteknikk fra middelalderen fram til i dag. 

Bygningsmaterialer

Eldre bygninger er konstruert av naturlige byggematerialer som tre, naturstein og kalkmørtel.

Kontakt oss

Annika er avdelingsleder for bygningsavdelingen

Kontakt Annika

Prosjekter

Noen av oppdragsprosjektene vi har gjennomført

Forskning

Her er noen av forskningsprosjektene vi er involvert i.

Siste nytt

Klimadugnad for verneverdige bygg

Hvordan kan vi beskytte verneverdige bygninger og byområder mot klimapåkjenninger? Og hvordan kan vi minske klimautslippene fra disse bygningene? Trondheim inviterer til en 24-timers klimadugnad.